ร้านนายแทมปรับปรุงระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2559 จนถึง 15 เมษายน 2560 ส่งผลให้ฐานข้อมูลผลการจัดส่งสูญหายไปในช่วงตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปรารถนา / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 16 สิงหาคม 2560 เวลา 00:28:01 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนสชาลิสา / นราธิวาส เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 16 สิงหาคม 2560 เวลา 00:25:33 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรวิพัชร์ / สิงห์บุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 8 สิงหาคม 2560 เวลา 20:54:03 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณศุภวรรณ / พระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19:42:21 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณการันต์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19:40:41 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปรียานันท์ / เลย เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19:38:51 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปรียานันท์ / เลย เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19:34:28 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจุฑามาศ / ปทุมธานี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 7 สิงหาคม 2560 เวลา 19:32:11 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณหฤษฎ์ / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 3 สิงหาคม 2560 เวลา 16:20:19 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณขวัญฤหัส / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 3 สิงหาคม 2560 เวลา 16:11:51 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเบญจพร / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 1 สิงหาคม 2560 เวลา 21:42:21 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอนุสรา / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 19:15:59 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอดิเทพ / ตราด เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 14:35:06 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอมราภรณ์ / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 21:57:24 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:29:05 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณัฐรดา / ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:23:40 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเกศริน / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:11:04 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวรรณี / นราธิวาส เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 12:57:48 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณัฐชฏา / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 12:50:38 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวาสนา / ราชบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 12:32:06 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจรัสศรี / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 12:29:42 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณศิริกร / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 26 มิถุนายน 2560 เวลา 22:13:11 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกิตติมา / ลพบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 26 มิถุนายน 2560 เวลา 22:07:48 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:30:09 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกันต์กนิษฐ์ / ปทุมธานี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:27:22 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณธัญญามาส / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:23:20 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอดิเทพ / ตราด เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:22:06 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณทัศวรรณ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:08:58 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณขวัญฤหัส / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:04:51 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณิศารัตน์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เวลา 00:00:41 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณศิริพร / ลำปาง เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:56:43 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:51:56 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณขจี / สงขลา เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:46:47 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณสมฤดี / สุโขทัย เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:41:23 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรำไพพรรณ / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:34:20 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณการันต์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:26:03 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวราพร / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23:22:02 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:59:26 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเกศริน / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:54:40 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:49:36 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนราวุธ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:45:56 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกานต์มณี / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:38:34 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนิชาภา / ชลบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 19 มิถุนายน 2560 เวลา 22:04:14 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณทัศนีย์ / อุบลราชธานี เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:44:50 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณหฤษฎ์ / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:36:07 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปทุมพร / เพชรบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:28:38 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวรรณรัตน์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 01:15:02 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณชัชวาลย์ / ชลบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:59:11 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปรารถนา / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:26:27 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจิระพรรณ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 04:42:12 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวราลี / ระยอง เรียบร้อยแล้วครับ
อาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 04:31:23 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจิระพรรณ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:34:34 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเบญจรัตน์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:32:05 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพัชรนันท์ / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:29:52 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณสุทธิดา / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:08:49 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกนกฤทัย / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:00:49 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณสมฤดี / สุโขทัย เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:44:26 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนัยน์ปพร / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:40:42 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณปภัสสร / ยะลา เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:35:04 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:30:37 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณภาวิณี / กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:27:44 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพรอุมา / จันทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:07:01 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพรอุมา / จันทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:04:57 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจิรภา / สุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:00:18 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณการันต์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:43:18 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนราวุธ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:41:12 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพริษฐ์ / ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 23:12:19 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนุชจรี / สิงห์บุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:10:45 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนภัทร / ชัยภูมิ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 21:05:43 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณโชติวิทย์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:56:32 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรำไพพรรณ / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:53:47 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณจิรภา / สุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:45:58 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณิศารัตน์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:42:04 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอนุรักษ์ / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:22:09 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณอนุรักษ์ / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:20:40 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพงพันธุ์ / ปทุมธานี เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 29 เมษายน 2560 เวลา 19:57:32 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณัฏฐิธา / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 29 เมษายน 2560 เวลา 02:11:28 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณพริษฐ์ / ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 24 เมษายน 2560 เวลา 20:02:25 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนารีรัตน์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
เสาร์, 22 เมษายน 2560 เวลา 18:46:00 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรัตนาวดี / สุพรรณบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 21 เมษายน 2560 เวลา 21:49:39 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 21 เมษายน 2560 เวลา 20:51:39 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรฤทธิ / ปราจีนบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 18 เมษายน 2560 เวลา 23:00:30 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณธีรภัทร / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 18 เมษายน 2560 เวลา 17:08:32 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวินัย / ลำพูน เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 18 เมษายน 2560 เวลา 16:56:10 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเอกพร / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 11 ตุลาคม 2559 เวลา 16:00:57 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเอกพร / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 3 ตุลาคม 2559 เวลา 20:13:23 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณเกศริน / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
จันทร์, 3 ตุลาคม 2559 เวลา 20:12:27 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณสุมลฑา / นนทบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:37:52 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณณัฏฐ์ชญาดล / ลำปาง เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:37:06 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรัตนา / ปทุมธานี เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:36:22 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวารุณี / ลำพูน เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:35:37 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกาญจนา / ลำพูน เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:25:20 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณรัชชะดา / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:18:11 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนราวุธ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
อังคาร, 20 กันยายน 2559 เวลา 18:17:14 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณบุศรินทร์ / กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วครับ
อาทิตย์, 18 กันยายน 2559 เวลา 20:30:51 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณกรกฎ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 9 กันยายน 2559 เวลา 14:06:51 น.
   ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณวาสนา / ราชบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
ศุกร์, 9 กันยายน 2559 เวลา 14:05:20 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนิภาพร / ขอนแก่น เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 7 กันยายน 2559 เวลา 19:46:05 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณนิสิฐพงค์ / เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 7 กันยายน 2559 เวลา 17:11:31 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 
ร้านนายแทมจัดส่งสินค้าให้คุณธนพร / นครปฐม เรียบร้อยแล้วครับ
พุธ, 7 กันยายน 2559 เวลา 17:10:38 น.
 ยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย
ดูเพิ่มเติม
 


Call Center :
085-52-888-79 , 02-107-3396 (หมายเลขกลาง)
ติดต่อได้ทุกวันไม่มีวันหยุด 11.00 - 20.00 น.
นอกเวลาทำการไม่มีผู้รับ กรุณาติดต่อทาง Line