วิธีการจัดส่งสินค้า
ระยะเวลาในการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย

(1) จัดส่งในประเทศ

 • ไปรษณีย์ด่วน ems มีกำหนดเวลาที่แน่นอน ดังนี้

  ปลายทางอยู่ภูมิภาคเดียวกันใช้เวลาขนส่ง 1 วัน เช่น

  ส่งจากเชียงใหม่วันจันทร์ (ภาคเหนือตอนบน)   ถึงอุตรดิตถ์วันอังคาร (ภาคเหนือตอนล่าง)

  ส่งจากกรุงเทพวันจันทร์ (ภาคกลางตอนล่าง) ถึง อ่างทองวันอังคาร (ภาคกลางตอนบน)


  ปลายทางอยู่ภูมิภาคต่างกัน ใช้เวลาขนส่ง 2 วัน เช่น

  ส่งจากเชียงใหม่วันจันทร์ (ภาคเหนือตอนบน) ถึงมหาสารคามวันพุธ (ภาคอีสานตอนล่าง)

  ส่งจากกรุงเทพวันจันทร์ (ภาคกลางตอนล่าง) ถึงขอนแก่นวันพุธ (ภาคอีสานตอนบน)

 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่คาดการณ์ได้ประมาณ 3-5 วันนับจากวันที่ส่ง

(2) จัดส่งไปต่างประเทศ
จัดส่งเฉพาะไปรษณีย์ด่วน ems เท่านั้น ระยะเวลาคาดการณ์ได้แน่นอน ส่งถึงภายใน 5-12 วัน (หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตระหว่างการขนส่ง ฯลฯ)


Call Center :
085-52-888-79 , 02-107-3396 (หมายเลขกลาง)
ติดต่อได้ทุกวันไม่มีวันหยุด 11.00 - 20.00 น.
นอกเวลาทำการไม่มีผู้รับ กรุณาติดต่อทาง Line