วิธีการขอคืนเงิน/เปลี่ยน/ยกเลิก
วิธีการขอคืนเงินค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถขอคืนเงินค่าสินค้า ได้ทั้งเต็มจำนวน หรือ แค่บางส่วน โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  • สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไป ยกเว้น สินค้าพรีออเดอร์ทุกชิ้น ทุกกรณี ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ จัดส่งจากผู้แทนจำหน่าย
  • สินค้าต้องไม่มีเงื่อนไขกำกับไว้ว่า ไม่รับเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน / ยกเลิกทุกกรณี (หรือบางกรณีแล้วแต่ประเภทสินค้า)
  • สินค้าต้องเป็นสินค้าพร้อมส่งปกติ ไม่ใช่สินค้าพรีออเดอร์ (สินค้าสั่งจองล่วงหน้า) จากต่างประเทศ หรือ กรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าฝากขายจากคู่ค้าของร้านนายแทม หรือ สินค้าพรีออเดอร์ในไทย แต่ได้ทำการออกใบรับจองให้แล้ว จะขอคืนเงินไม่ได้
  • สินค้านั้น มีหลักฐานชัดเจนว่า ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สินค้าพรีออเดอร์ แต่ไม่สามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ปรากฏไว้ในใบรับจอง
  • สินค้าหมด / ยกเลิกการจำหน่าย/ ยกเลิกการผลิต กระทันหัน
  • มีภาวะสงคราม การจราจล อันเป็นเหตุให้ระบบจัดส่ง ไม่สามารถทำงานได้ ยาวนานกว่า 15 วันต่อเนื่อง

การคืนเงินจะทำการคืนผ่านการโอนกลับบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินภายใน 2 วันทำการ และแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ


Call Center :
085-52-888-79 , 02-107-3396 (หมายเลขกลาง)
ติดต่อได้ทุกวันไม่มีวันหยุด 11.00 - 20.00 น.
นอกเวลาทำการไม่มีผู้รับ กรุณาติดต่อทาง Line