เกี่ยวกับร้านนายแทม
ใบรับรองร้านนายแทม
ใบจดทะเบียนพาณิชย์ร้านนายแทมตามกฏหมาย เพื่อดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิคส์อย่างเข้มงวด จึงจะสามารถจดทะเบียนได้

หน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งใช้ใบทะเบียนพาณิชย์ประกอบการเปิดบัญชี เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าในการดำเนินธุรกิจค้าขายออนไลน์


Call Center :
085-52-888-79 , 02-107-3396 (หมายเลขกลาง)
ติดต่อได้ทุกวันไม่มีวันหยุด 11.00 - 20.00 น.
นอกเวลาทำการไม่มีผู้รับ กรุณาติดต่อทาง Line